Celebrate 30 years of Keenan
Gain Plan Webinar
System for you
 
spacer
spacer spacer
Strona główna
Możliwości
Wyniki w gospodarstwieMieszanka
Mech-fiber®
Aktualności
Zarejestruj się
już dziś
Wydarzenia
Kontakt
Spager
Keenan True Technology
Możliwości

+7%

wzrost wydajności paszy w ciągu zaledwie 90 dni = zwiększenie rocznej produkcji suchej masy mleka o 40 kg na krowę = 607,55 zł no na krowę rocznie.

 

+30%

wzrost wydajności paszy wśród 25% największych klientów = zwiększenie rocznej produkcji suchej masy mleka o 120 kg
na krowę = 1762 zł

na krowę rocznie.

 

Keenan Mech-fiber® to chroniona patentem technologia produkcji mieszanek paszowych, jaka zapewnia lepszą strawność w żwaczu, pozwalając zatem zwierzętom na pobranie większej ilości składników odżywczych z paszy oraz produkcję większych ilości mleka czy mięsa z każdego kilograma pobranej paszy.

Prace badawcze przeprowadzone niedawno w ponad 1100 gospodarstwach w Europie wykazały, że dzięki tej metodzie wykorzystanie paszy wzrosło aż o 7% w ciągu zaledwie 90 dni, przy czym dzienna produkcja mleka wzrosła o 1,2 litra, a pobór suchej masy uległ zmniejszeniu o ponad 0,4 kg dziennie, co w sumie daje zysk w wysokości 1,35 zł na krowę dziennie lub 411 zł na krowę na okres laktacji.

Widać również korzyści długoterminowe. 25% największych światowych klientów firmy Keenan osiąga wydajność paszy o  30% wyższą od brytyjskiej średniej krajowej – co zwiększa zysk o 1762 zł na krowę w skali roku.

Stałość zysków osiąganych zarówno podczas badań naukowych, jak i prób przeprowadzanych w gospodarstwach na całym świecie jest doprawdy fascynująca. Przed hodowcami bydła mlecznego i mięsnego stoi realna możliwość znacznej i szybkiej poprawy wydajności oraz rentowności.